KS - Kredsstyrelsen

Signe Ballegaard Schmidt

Signe Ballegaard Schmidt

Formand

Signe er lærer på Åvangskolen et begrænset antal timer om ugen. 

 

E-mail: sibs@dlf.org
Cindy Dellgren

Cindy Dellgren

Næstformand

Cindy er lærer på Kongeskærskolen i Allinge, hvor hun også er tillidsrepræsentant.

Cindy er suppleant til Center-MED for skole.

Cindy er kredsens uddannelsesansvarlige og tager sig blandt andet af, at TR'erne kommer godt i gang med deres virke.

E-mail: cide@dlf.org
Christian Thøgersen

Christian Thøgersen

Kasserer

Christian er lærer på Kildebakken, hvor han også er tillidsrepræsentant. Desuden er han fællestillidsrepræsentant og næstformand i Center-MED for Center for Skole samt medlem af Hoved-MED.

E-mail: chth@dlf.org
John Vikkelsø Lassalle

John Vikkelsø Lassalle

Kredsstyrelsesmedlem

John er lærer på Paradisbakkeskolen i Nexø, hvor han ligeledes er tillidsrepræsentant.

John er suppleant til Hoved-MED og sidder med i Center-MED for skole.

John tager sig desuden af foreningens bogføringsopgaver.

E-mail: john.lassalle@brk.dk
Mai-Britt Munch Jørgensen

Mai-Britt Munch Jørgensen

Mai-Britt er lærer på Heldagsskolen, hvor hun også er AMR. Mai-Britt sidder i Center MED for Skole som AMR-repræsentant.

E-mail: mai-britt.munch.joergensen@brk.dk


BLF vision

Vision 2020
Mødeplan