Generalforsamling

Gf 17
ONSDAG den 17. Juni 2020 KL. 15.00 Via Skype på en skole nær dig. På grund af restriktionerne er vi nødsaget til at holde generalforsamlingen på en alternativ måde. Vi Skyper mødet til forskellige skoler, hvor man så kan følge med via storskærm. Under mødet afholdes de nødvendige valg.

I menuen til venstre under praktiske oplysninger kan du læse det udsendte medlemsbrev, hvor det bliver forklaret nærmere, hvordan det vil foregå. Der er desuden en liste over de skoler, hvor det foregår.

FORELØBIG DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent og protokolfører
 2. Formalia og vedtagelse af forretningsorden
 3. Debat om beretninger
 4. Indkomne forslag       
 5. Regnskab
 6. Budget og fastsættelse af kontingent
 7. Valg af kredsformand (kongresdelegeret)
 8. Valg af næstformand (suppleant til kongresdelegeret)
 9. Valg af kredskasserer
 10. Valg af op til yderligere to kredsstyrelsesmedlemmer
 11. Valg af to suppleanter til kredsstyrelsen
 12. Valg af to revisorer samt suppleanter for disse
 13. Eventuelt.

Endelig dagsorden samt vedtægtsændringer sendes til skolerne senest fem dage før generalforsamlingen og lægges samtidig på Bornholms Lærerforenings hjemmeside – www.BLFnet.dk.

På kredsstyrelsens vegne

Christian F. Jeppesen