Generalforsamling

FREDAG den 16. MARTS 2018 KL. 16.00 Green Solution House Strandvejen 79, 3700 Rønne
Gf 2016

FORELØBIG DAGSORDEN: 

 1. Valg af dirigent og protokolfører
 2. Formalia og vedtagelse af forretningsorden
 3. Beretning
 4. Indkomne forslag        
 5. Regnskab
 6. Budget og fastsættelse af kontingent
 7. Valg af kredsformand. Kredsformanden er kongresdelegeret.
 8. Valg af næstformand. Næstformanden er suppleant til kongresdelegeret.
 9. Valg af kredskasserer
 10. Valg af op til yderligere to kredsstyrelsesmedlemmer
 11. Valg af to suppleanter til kredsstyrelsen
 12. Valg af to revisorer samt suppleanter for disse
 13. Eventuelt. 

Endelig dagsorden samt vedtægtsændringer sendes til skolerne senest fem dage før generalforsamlingen og lægges samtidig på Bornholms Lærerforenings hjemmeside – www.BLFnet.dk.

På kredsstyrelsens vegne

Christian F. Jeppesen

HUSK tilmelding til den efterfølgende spisning senest torsdag d. 8. marts!

Menuen vil i år bestå af:

Hovedret: Bøf af kalvefilet, svampe, løg, kartofler, bordelaisesauce 

Dessert: Chokoladedessert med kompot, sorbet, crunch

OBS! Egenbetaling på 50 kr. skal indbetales til BLF, konto:0400 1070080201 eller på MobilePay: 30325055