Kontakt

Foreningen kan kontaktes på: Telefon: 5695 5055 Mail: 071@dlf.org. Ved akutte henvendelser kan man benytte: 3032 5055

Åbningstider:

Personalets og kredsstyrelsesmedlemmernes tilstedeværelse på kontoret på Bornholms Lærerforening er afhængig af aktiviteter, møder m.m. Bemandingen er derfor ikke skemalagt, og der er ikke faste åbningstider, ligesom telefonen heller ikke altid vil kunne blive besvaret.