Skoletema i Tidende

I lørdags blev Bornholms Tidende husstandsomdelt, og der var blandt andet et stort tema om skolerne.

I forbindelse med dette tema har formanden dels leveret talmateriale, dels været interviewet. 

I kan læse artiklerne her.

Jeg er som udgangspunkt meget tilfreds med artiklerne, men jeg vil gerne påpege en lille unøjagtighed, der allerede har skabt debat på Facebook:

Sygefraværet er steget markant i årene 2014 og 2015, og da jeg blev spurgt til årsagerne hertil, nævnte jeg blandt andet et højere arbejdspres, manglende fleksibilitet og langtidssygemeldinger. Derudover nævnte jeg, at man tidligere gik på arbejde, selvom man var noget sløj, fordi man måske kun lige skulle undervise tre-fire timer. Efter lov409 hedder det i stedet 8-16, og så bliver man altså hjemme. Sidstnævnte er der flere af kollegaerne, der har givet udtryk for.

Desværre blev denne kommentar overført til en anden del af artiklen: "Ønsket er en mere fleksibel aftale, der åbner mulighed for at arbejde hjemmefra ved sygdom og giver bedre sammenhæng mellem tid til at undervise og tid til at forberede sig."

Jeg er selvfølgelig ikke af den overbevisning, at man skal arbejde derhjemme, hvis man f.eks. er ramt af influenza eller lignende.

Venlig hilsen Christian

Emner

Målgruppe