Samlet kommunalbestyrelse bag budgetforlig

Budgetforlig får konsekvenser for undervisningen i forlkeskolen

Der er den 30. august indgået budgetforlig mellem alle parter i kommunalbestyrelsen, og forliget har både positive og negative konsekvenser for den bornholmske folkeskole. Med virkning fra august 2012 vil der ske en sænkning af klassekvotienter til 22 elever ved indskrivning og 25 elever som generelt loft pr. klasse, hvilket naturligvis betyder en merudgift for kommunen.

I budgetforliget indgår desuden et forslag om, at den nuværende Lokalaftale med Bornholms Lærerforening opsiges, og at der indledes forhandlinger med henblik på forøgelse af den gennemsnitlige undervisningstid pr. lærer med 1½ ugentlig lektion. Herved spares knap 8 millioner kroner, og ca. 17 lærere vil miste deres job.

BLF ser naturligvis med bekymring p denne udmelding. En forøgelse af undervisningstimetallet vil have kosekveser for lærernes virke i forhold til eleverne – en ringere service. BLF vil i forhandlingerne med BRK forsøge a opnå der bedst mulige resultat for vores medlemmer.

1 kommentar

  • 26. September 2015 af Ponchiksen
    Привет стратегии бинарных опционов 2014 сигналы к бинарным опционам прогнозирование бинарных опционов instaforex бинарные опционы http://i 03.ru/kak pravilno zarabatyvat na binarnyh opcionah.php http://eleos63.ru/opcion chto eto.php http://msucareerfest.ru/binary option platform.php

Emner

Målgruppe