Ledige

Er du ledig, så læs her
Ledige lærere og børnehaveklasselærere indbydes til et informationsmøde hos BLF.
Her fortælles om, hvordan foreningen fungerer, og hvad foreningen kan gøre for de ledige medlemmer. Der vil også blive orienteret om aftalegrundlaget på Bornholm.
Hvis der er interesse for det, vil der blive etableret et netværk for ledige medlemmer.
Er du endnu ikke medlem af BLF/DLF, kan du på www.dlf.org downloade en indmeldelsesblanket, eller henvend dig til BLF.

Arrangementet finder sted:
Onsdag d. 28. september kl. 15 – 16.30 i BLF’s mødelokale, Rosengade 2B, Rønne.
Der vil blive serveret kaffe/te og kage.
Klik her for at hente brev.

Husk at tilmelde dig til BLF på tlf.: 56 95 50 55 eller 071@dlf.org seneste
mandag d. 26. september.

Emner

Målgruppe