Lærernes Pension

Lærernes Pension sikrer stabil depotrente

De overenskomstansatte lærere har alle en pensionsopsparing i Lærernes Pension, og det er derfor i mange medlemmers interesse at følge med i, hvordan pensionen forvaltes og sikres af selskabet. I løbet af finanskrisen har pensionsselskaber mistet kapital og har haft ringe afkast og dermed dårligere udbytte for kunderne. Hos Lærernes Pension melder man, at det ikke hos dem står helt så dårligt til. Pensionskassen har store reserver i fælleskassen, og derfor kan opsparerne sikres en depotrente på 3,75 procent.

Læs mere om aktuelle nyheder på Lærernes Pension.

Emner

Målgruppe