TR-kursus på Stammershalle

BLF holder TR-kursus

I dagene d. 7.-8. oktober afholder Bornholms Lærerforening på Stammershalle Badehotel kursus for alle BLF's  tillidsrepræsentanter på Bornholm.

To repræsentanter fra Danmarks Lærerfoening kommer med oplæg. Dorte Lange, næstformand i DLF, vil fortælle om inklusion og DLF's store projekt 'Vi læser for livet'. Erik Sandahl Jessen, konsulent i DLF, vil med TR'erne drøfte TR-rollen, forventninger m.m. 
Borgmester Winnie Grosbøll kommer også og vil orientere om BRK's budgetforlig.

Fredag eftermiddag handler det om arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Her holder Brian Lambrecht, HR-chefkonsulent i BRK, Bjarne Freund-Poulsen, entreprenørchef, og Michael Lau, 3F Fællestillidsrepræsentant, begge i Vej&Park, oplæg. Til denne del af programmet er også skolernes arbejdsmiljørepræsentanter inviteret.

Emner

Målgruppe