Pensionisterne - Fraktion 4

Pensionisterne i Bornholms Lærerforening er en aktiv skare, der flere gange om året mødes for at udforske den bornholmske natur- og kulturskat samt de Bornholmske vækst-og videnscentre.

Det er uden udgifter for den enkelte at deltage på turene, ligeledes er medlemmets 

mand/kone/kæreste, velkommen.
Kontaktperson er kredsstyrelsesmedlem Christian Thøgersen.

Danmarks Lærerforenings kalender udkommer kun i et begrænset oplag. Fraktion IV´s medlemmer kan afhente kalenderen for skoleåret 17/18 på Bornholms Lærerforenings kontor fra medio maj måned.

Fraktion IV-udvalget
Fraktion IV-udvalget, der blev nedsat på generalforsamlingen i 2017, består af: Grethe Anthonsen, Steffen Sharff, Finn Jakobsen, Kjeld D. Carlsen, Irene Maribo Mogensen og Christian Thøgersen.

 

For 2017/18 har arbejdsgruppen indtil videre sammensat følgende program:

Juni/August: Museumsforeningen.

Tirsdag den 5. september kl. 14.00: Helleristninger på Nordlandet. Parkering ved Nordlandshallen, v/Anders Kofoed Larsen.

Onsdag den 25. oktober, kl. 14.00: Foredrag med Lillian Hjorth. (Forventes afviklet på Bornholms Folkebibliotek, Rønne)

(ret til ændringer forbeholdes)

På udvalgets vegne
Christian Thøgersen

 

 

 

 

BRK feriehuse